Slávnosť 90. výročia posvätenia organa vo Veľkom kostole

V rámci nastávajúceho trojročného obdobia (v súvislosti s 500. výročím prelomového momentu v dejinách kresťanskej cirkvi – reformáciou – kliknite pro viac informácií o udalosti “Na ceste k Jubileu – 500. výročie Reformácie 2017”) chceme venovať každý z prichádzajúcich troch rokov jednej z dôležitých oblasti súvisiacich so základnými princípmi reformačného učenia. Rok 2014 bude rokom hudby (kliknite pro viac informácií). V januári sme pre vás pripravili Slávnosť 90. výročia posvätenia organa vo Veľkom kostole, ktorá sa odohrá v sobotu a nedeľu 25. a 26. januára 2014 na Panenskej ulici v Bratislave.

Podrobný programový bulletin k slávnosti na stiahnutie

Sobota 25. 1. 2014 Malý kostol

STRETNUTIE O HUDBE PRI HUDBE o 17:00 hod.

  • Z histórie organov vo Veľkom a Malom kostole: PhDr. Marián A. Mayer
  • Organové skladby v interpretácii J. Siromu a M. Vrábela

Nedeľa 26. 1. 2014 Veľký kostol

SLUŽBY BOŽIE o 9:30 hod.

  • Slávnostný kazateľ: ThDr. PaeDr. Ján Hruška PhD, senior Košického seniorátu
  • Organové skladby Maxa Regera, Sigfrieda Karg-Elerta a Ľudovíta Rajtera v interpretácii Prof. Jána V. Michalka

ORGANOVÝ KONCERT o 16:00 hod.

  • Waldemar Krawiec, Poľsko
  • Program: Marian Sawa, Theodore Dubois, Moritz Brosig, Christian Heinrich Rinck, Max Reger, Felix Mendelssohn-Bartholdy