22.3.2020, kázeň a poriadok SB v domácnosti

NE 22. marca – 4. pôstna nedeľa

V súvislosti s opatreniami ochrany a prevencie voči šíreniu vírusového ochorenia sa služby Božie a všetky ďalšie podujatia v našom CZ do odvolania nebudú konať.

V prílohe nájdete poriadok služieb Božích v domácnosti a kázeň (od strany 6) na túto nedeľu: Poriadok SB v domácnosti – 22.3.2020

***********

Dovoľujeme si vám dať do pozornosti možnosť využiť služby našej Agentúry opatrovateľskej starostlivosti SIMEON. Ide o účelové zariadenie nášho cirkevného zboru, ktoré poskytuje terénnu opatrovateľskú službu ľuďom v ich domácom prostredí. Pomáha všetkým, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby pri denných úkonoch sebaobsluhy a starostlivosti o svoju domácnosť.

Kontakt: AOS Simeon, Konventná 11, 811 03 Bratislava, mobil: 0910150207, 0911274057, e-mail: aos.simeon@gmail.com, www.velkykostol.sk

Pomôžte nám pomáhať – 2% (3%) z dane 
Milé sestry a milí bratia, darovaním Vašich 2% z dane účelovému zariadeniu nášho cirkevného zboru AOS SIMEON prispejete k dôstojnému starnutiu seniorov v domácom prostredí. Ďakujeme Vám za Vašu finančnú pomoc a podporu pre našu opatrovateľskú službu.
Tlačivá nájdete v kostole, alebo na našej internetovej stránke www.velkykostol.sk