4. nedeľa po Veľkej noci 10.5.2020 – Pozývame vás na služby Božie v kostole

Pozývame Vás na služby Božie:

10.5. – 4. nedeľa po Veľkej noci – Cantate
🔹10:00 Veľký kostol (Anna Polcková)
🔹18:00 Malý kostol (František Ábel) – s večerou Pánovou

V Malom kostole sa uskutočnia aj služby Božie v nemeckom jazyku (9:00, Anna Polcková, s večerou Pánovou) a v maďarskom jazyku (11:30, čítané).

Na všetkých službách Božích budú dodržané aktuálne nariadenia Úradu verejného zdravotníctva SR.

***********

Dovoľujeme si vám dať do pozornosti možnosť využiť služby našej Agentúry opatrovateľskej starostlivosti SIMEON. Ide o účelové zariadenie nášho cirkevného zboru, ktoré poskytuje terénnu opatrovateľskú službu ľuďom v ich domácom prostredí. Pomáha všetkým, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby pri denných úkonoch sebaobsluhy a starostlivosti o svoju domácnosť.

Kontakt: AOS Simeon, Konventná 11, 811 03 Bratislava, mobil: 0910150207, 0911274057, e-mail: aos.simeon@gmail.com, www.velkykostol.sk

Pomôžte nám pomáhať – 2% (3%) z dane 
Milé sestry a milí bratia, darovaním Vašich 2% z dane účelovému zariadeniu nášho cirkevného zboru AOS SIMEON prispejete k dôstojnému starnutiu seniorov v domácom prostredí. Ďakujeme Vám za Vašu finančnú pomoc a podporu pre našu opatrovateľskú službu.
Tlačivá nájdete v kostole, alebo na našej internetovej stránke www.velkykostol.sk