BULLETIN 15.3.2020, kázeň a poriadok SB v domácnosti

NE 15. marca – 3. pôstna nedeľa

V súvislosti s opatreniami ochrany a prevencie voči šíreniu vírusového ochorenia sa služby Božie a všetky ďalšie podujatia v našom CZ do nedele 22.3.2020 (vrátane) nebudú konať.

V prílohe nájdete poriadok služieb Božích v domácnosti a kázeň (od strany 5) na túto nedeľu: Kázeň a poriadok SB v domácnosti – 15.3.2020

***********

Ofery zo služieb Božích boli v nedeľu 8.3.2020 vo Veľkom kostole 140,67 eur,
v stredu 4.3.2020 a v nedeľu 8.3.2020 v Malom kostole 75,55 eur.

***********

Stretnutie po Službách Božích v nedeľu sa bude konať až po 29.3.2020.

***********

Dovoľujeme si vám dať do pozornosti možnosť využiť služby našej Agentúry opatrovateľskej starostlivosti SIMEON. Ide o účelové zariadenie nášho cirkevného zboru, ktoré poskytuje terénnu opatrovateľskú službu ľuďom v ich domácom prostredí. Pomáha všetkým, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby pri denných úkonoch sebaobsluhy a starostlivosti o svoju domácnosť.

Kontakt: AOS Simeon, Konventná 11, 811 03 Bratislava, mobil: 0910150207, 0911274057, e-mail: aos.simeon@gmail.com, www.velkykostol.sk

Pomôžte nám pomáhať – 2% (3%) z dane 
Milé sestry a milí bratia, darovaním Vašich 2% z dane účelovému zariadeniu nášho cirkevného zboru AOS SIMEON prispejete k dôstojnému starnutiu seniorov v domácom prostredí. Ďakujeme Vám za Vašu finančnú pomoc a podporu pre našu opatrovateľskú službu.
Tlačivá nájdete v kostole, alebo na našej internetovej stránke www.velkykostol.sk