Bulletin 18.10.2020 – služby Božie v domácnosti a nahrávka kázne

Služby Božie sa vzhľadom na aktuálne epidemiologické opatrenia nebudú v kostoloch konať do odvolania.

18. 10. 2020 – 19. nedeľa po Svätej Trojici – Sila viery

Poriadok služieb Božích v domácnosti s textom kázne sestry farárky Anny Polckovej je v pravom menu.

Nahrávka: https://soundcloud.com/user-469034317/19-nedela-po-svatej-trojici

Na stiahnutie: https://drive.google.com/drive/folders/11xNh-_DdgWyIhb2AaZzEJRUZPHNLn64b

***********

Ofery zo služieb Božích boli v nedeľu 11.10.2020 vo Veľkom kostole 120,25 eur a v Malom kostole 157,74 eur.

***********

Konfirmačná príprava 1. ročník

Deti, ktoré dovŕšili 12 rokov, možno prihlásiť na konfirmačnú prípravu u pani farárky Erika Sokola (sokolaerika@gmail.com; 0918 828 191). Príprava bude prebiehať jednu sobotu v mesiaci dopoludnia.