BULLETIN 22.11.2020 – služby Božie opäť v kostoloch

Majte bedrá opásané a sviece horiace. Lk 12,35

NE 22. novembra – 24. nedeľa po Svätej Trojici (Nedeľa večnosti)

Veľký kostol

  • 10:00 – František Ábel

Malý kostol

  • 9:00 — Anna Polcková — služby Božie v nemeckom jazyku
  • 11:30 — Erika Sokola — služby Božie v maďarskom jazyku
  • 18:00 — Erika Sokola — večerné služby Božie

NE 29. novembra – 1. adventná nedeľa — Pamiatka posvätenia Veľkého aj Malého kostola

Veľký kostol

  • 10:00 – Anna Polcková

Malý kostol

  • 9:00 — Anna Polcková — služby Božie v nemeckom jazyku
  • 11:30 — Erika Sokola — služby Božie v maďarskom jazyku
  • 18:00 — Erika Sokola — večerné služby Božie

************

ST 25. novembra

Malý kostol

  • 18:00 — Ivan Beláni — večerné služby Božie

***********

Mladá mamička hľadá pre seba a svoje 3 deti troj alebo štvorizbový byt na prenájom v BA (centrum, Ružinov, Lamač, Dúbravka) s nástupom január/február 2021. Bližšie informácie u pani farárky A. Polckovej.

***********

Konfirmačná príprava 1. ročník

Deti, ktoré dovŕšili 12 rokov, možno prihlásiť na konfirmačnú prípravu u pani farárky Erika Sokola (sokolaerika@gmail.com; 0918 828 191). Príprava bude prebiehať jednu sobotu v mesiaci dopoludnia.

***********