Bulletin 8.11.2020 – služby Božie v domácnosti s nahrávkou kázne

Blahoslavení, ktorí tvoria pokoj, lebo synmi Božími oni budú sa volať. Mt 5,9

Služby Božie sa vzhľadom na aktuálne epidemiologické opatrenia nebudú v kostoloch konať do odvolania.

8. 11. 2020 – 22. nedeľa po Svätej Trojici 

Poriadok služieb Božích v domácnosti s textom kázne sestry farárky Eriky Sokola je v pravom menu.

Nahrávka: https://soundcloud.com/user-469034317/22-nedela-po-sv-trojici

Na stiahnutie: https://drive.google.com/drive/folders/11xNh-_DdgWyIhb2AaZzEJRUZPHNLn64b

***********

Mladá mamička hľadá pre seba a svoje 3 deti troj alebo štvorizbový byt na prenájom v BA (centrum, Ružinov, Lamač, Dúbravka) s nástupom január/február 2021. Bližšie informácie u pani farárky A. Polckovej.

***********

Konfirmačná príprava 1. ročník

Deti, ktoré dovŕšili 12 rokov, možno prihlásiť na konfirmačnú prípravu u pani farárky Erika Sokola (sokolaerika@gmail.com; 0918 828 191). Príprava bude prebiehať jednu sobotu v mesiaci dopoludnia.