BULLETIN na týždeň od 13.9. do 19.9.2020

NE 13. septembra – 14. nedeľa po Svätej Trojici

Veľký kostol

  • 10:00 – Erika Sokola

Malý kostol

  • 9:00 — Ondrej Prostredník — služby Božie v nemeckom jazyku
  • 11:30 — Viliam Solárik — služby Božie v maďarskom jazyku s Večerou Pánovou
  • 18:00 — František Ábel — večerné služby Božie s Večerou Pánovou

NE 20. septembra – 15. nedeľa po Svätej Trojici

Veľký kostol

  • 10:00 – Anna Polcková — služby Božie s Večerou Pánovou

Malý kostol

  • 9:00 — Anna Polcková — služby Božie v nemeckom jazyku
  • 11:30 — Erika Sokola — služby Božie v maďarskom jazyku
  • 18:00 — Erika Sokola — večerné služby Božie

************

Služby Božie cez týždeň:

ST 16.9.2020 Malý kostol 18:00 — Ondrej Prostredník — večerné služby Božie

***********

Ofery zo služieb Božích boli v nedeľu 6.9.2020 vo Veľkom kostole 158,08 eur, v stredu 2.9.2020 a v nedeľu 6.9.2020 v Malom kostole 172,83 eur.

***********

Pamäťové cvičenia pre seniorov budú pokračovať po dlhšej koronavírusovej a letnej prestávke pravidelnými stretnutiami – a to každý štvrtok od 17. septembra 2020 o 10:00 hod. v budove na Konventnej 11. Vzhľadom na aktuálne opatrenia prosíme záujemcov, aby svoju účasť vopred telefonicky alebo formou SMS potvrdili Martinovi Kováčovi na čísle 0950 817 930. V prípade veľkého záujmu sa vytvorí viac skupín. Dezinfekcia na ruky bude zabezpečená, rúška si je potrebné doniesť.

Konfirmačná príprava 1. ročník
Deti, ktoré dovŕšili 12 rokov, možno prihlásiť na konfirmačnú prípravu u pani farárky Erika Sokola (sokolaerika@gmail.com; 0918 828 191). Príprava bude prebiehať jednu sobotu v mesiaci dopoludnia.

Stretnutie žien
Spoločenstvo evanjelických žien v spolupráci s Vnútromisijným výborom Bratislavského seniorátu pozýva na stretnutie žien 13.9.2020 o 15:00 do Serede. Vzhľadom na opatrenia kvôli Covid 19 sa odporúča z každého cirkevného zboru max. do 10 ľudí. Prosíme, aby sa záujemcovia prihlásili u sestry farárky Eriky Sokola.