BULLETIN na týždeň od 14.6. do 20.6.2020

NE 14. júna – 1. nedeľa po Svätej Trojici

Veľký kostol

  • 10:00 – Ondrej Prostredník

Malý kostol

  • 9:00 — Ondrej Prostredník — služby Božie v nemeckom jazyku s Večerou Pánovou
  • 11:30 — Erika Sokola — služby Božie v maďarskom jazyku s Večerou Pánovou
  • 18:00 — Anna Polcková– večerné služby Božie s Večerou Pánovou

NE 21. júna – 2. nedeľa po Svätej Trojici

Veľký kostol

  • 10:00 – Erika Sokola — služby Božie s Večerou Pánovou

Malý kostol

  • 9:00 — Anna Polcková  — služby Božie v nemeckom jazyku
  • 11:30 — Erika Sokola — služby Božie v maďarskom jazyku
  • 18:00 — Ondrej Prostredník — večerné služby Božie

************

Ďalšie služby Božie, stretnutia a programy:

ST 17.6.: 18:00 –  služby Božie, Sokola, Malý kostol

***********

Ofery zo služieb Božích boli v nedeľu 7.6.2020 vo Veľkom kostole 237,12 eur,
v stredu 3.6.2020 a v nedeľu 7.6.2020 v Malom kostole 74,96 eur.

***********

Dovoľujeme si vám dať do pozornosti možnosť využiť služby našej Agentúry opatrovateľskej starostlivosti SIMEON. Ide o účelové zariadenie nášho cirkevného zboru, ktoré poskytuje terénnu opatrovateľskú službu ľuďom v ich domácom prostredí. Pomáha všetkým, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby pri denných úkonoch sebaobsluhy a starostlivosti o svoju domácnosť.

Kontakt: AOS Simeon, Konventná 11, 811 03 Bratislava, mobil: 0910150207, 0911274057, e-mail: aos.simeon@gmail.com, www.velkykostol.sk