BULLETIN na týždeň od 21.6. do 27.6.2020

NE 21. júna – 2. nedeľa po Svätej Trojici

Veľký kostol

  • 10:00 – Erika Sokola — služby Božie s Večerou Pánovou

Malý kostol

  • 9:00 — čítané služby Božie v nemeckom jazyku
  • 11:30 — Erika Sokola — služby Božie v maďarskom jazyku
  • 18:00 — Ondrej Prostredník — večerné služby Božie

NE 28. júna – 3. nedeľa po Svätej Trojici

Veľký kostol

  • 10:00 – Anna Polcková

Malý kostol

  • 9:00 — Ondrej Prostredník — služby Božie v nemeckom jazyku
  • 11:30 — Erika Sokola — služby Božie v maďarskom jazyku
  • 16:00 — Erika Sokola — detské služby Božie
  • 18:00 — František Ábel — večerné služby Božie

************

Ďalšie služby Božie, stretnutia a programy:

ST 24.6.: 18:00 –  služby Božie, Beláni, Malý kostol

Počas letných mesiacov júl a august sa stredtýždňové večerné služby Božie nebudú konať.

***********

Ofery zo služieb Božích boli v nedeľu 14.6.2020 vo Veľkom kostole 167,80 eur,
v stredu 10.6.2020 a v nedeľu 14.6.2020 v Malom kostole 127,32 eur.

***********

Detské SB – 28.6.2020 o 16:00 v MK budú detské SB s témou: Všetko má svoj čas.
Po službách Božích bude posedenie v záhrade Veľkého kostola.
Srdečne pozývame.

***********

Dovoľujeme si vám dať do pozornosti možnosť využiť služby našej Agentúry opatrovateľskej starostlivosti SIMEON. Ide o účelové zariadenie nášho cirkevného zboru, ktoré poskytuje terénnu opatrovateľskú službu ľuďom v ich domácom prostredí. Pomáha všetkým, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby pri denných úkonoch sebaobsluhy a starostlivosti o svoju domácnosť.

Kontakt: AOS Simeon, Konventná 11, 811 03 Bratislava, mobil: 0910150207, 0911274057, e-mail: aos.simeon@gmail.com, www.velkykostol.sk