BULLETIN na týždeň od 28.6. do 4.7.2020

NE 28. júna – 3. nedeľa po Svätej Trojici

Veľký kostol

  • 10:00 – Anna Polcková – krst a konfirmácia dospelých

Malý kostol

  • 9:00 — Ondrej Prostredník — služby Božie v nemeckom jazyku
  • 11:30 — Erika Sokola — služby Božie v maďarskom jazyku
  • 16:00 — Erika Sokola — detské služby Božie
  • 18:00 — František Ábel — večerné služby Božie

NE 5. júla – 4. nedeľa po Svätej Trojici

Veľký kostol

  • 10:00 – Erika Sokola – kantátové SB 

Malý kostol

  • 9:00 — Anna Polcková — služby Božie v nemeckom jazyku
  • 11:30 — Erika Sokola — služby Božie v maďarskom jazyku
  • 18:00 —  Ivan Beláni — večerné služby Božie

************

Počas letných mesiacov júl a august sa stredtýždňové večerné služby Božie nebudú konať.

***********

Ofery zo služieb Božích boli v nedeľu 21.6.2020 vo Veľkom kostole 184,21 eur,
v stredu 17.6.2020 a v nedeľu 21.6.2020 v Malom kostole 58,62 eur.

***********

Detské SB – 28.6.2020 o 16:00 v MK budú detské SB s témou: Všetko má svoj čas.
Po službách Božích bude posedenie v záhrade Veľkého kostola. Srdečne pozývame.

Denný detský tábor – Cirkevný zbor Bratislava Staré Mesto organizuje denný detský tábor pre deti od 6 do 11 rokov. V termíne od 13.7.2020 do 17.7.2020. Cena 50 eur. Viac info u s.farárky Sokola.

V duchu najlepších tradícií evanjelických služieb Božích sa v nedeľu 5. júla 2020 o 10:00 uskutočnia vo Veľkom kostole Kantátové služby Božie. V rámci nich zaznie v podaní súboru Solamente naturali
Kantáta Dietricha Buxtehudeho O Gottes Stadt, BuxWV 87. Po službách Božích bude v Starom lýceu stretnutie pri príležitosti životného jubilea predsedajúcej farárky CZ Anny Polckovej.

***********

Dovoľujeme si vám dať do pozornosti možnosť využiť služby našej Agentúry opatrovateľskej starostlivosti SIMEON. Ide o účelové zariadenie nášho cirkevného zboru, ktoré poskytuje terénnu opatrovateľskú službu ľuďom v ich domácom prostredí. Pomáha všetkým, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby pri denných úkonoch sebaobsluhy a starostlivosti o svoju domácnosť.

Kontakt: AOS Simeon, Konventná 11, 811 03 Bratislava, mobil: 0910150207, 0911274057, e-mail: aos.simeon@gmail.com, www.velkykostol.sk