Služby Božie sa 4.10.2020 nekonajú. Tu nájdete kázne a poriadok služieb božích v domácnosti a BULLETIN na týždeň od 4.10. do 10.10.2020

Konanie služieb Božích vo Veľkom a Malom kostole je dočasne pozastavené.

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia sa služby Božie v nedeľu 4.10.2020 v kostoloch CZ BA SM neuskutočnia. Poriadok služieb Božích pre domácnosť a zvuková nahrávka oslovenia, kázne a modlitieb budú uverejnené na www.velkykostol.sk

Poriadok služieb Božích si stiahnite v pdf z menu vpravo. Nahrávka kázne:

***********

Ofery zo služieb Božích boli v nedeľu 27.9.2020 vo Veľkom kostole 142,81 eur, v stredu 23.9.2020 a v nedeľu 27.9.2020 v Malom kostole 109,99 eur.

***********

Konfirmačná príprava 1. ročník

Deti, ktoré dovŕšili 12 rokov, možno prihlásiť na konfirmačnú prípravu u pani farárky Erika Sokola (sokolaerika@gmail.com; 0918 828 191). Príprava bude prebiehať jednu sobotu v mesiaci dopoludnia.

Príprava dospelých ku krstu a konfirmácii
bude v utorok 13.10 o 17:00 v Malom kostole. Záujemcov prosíme, aby si prihlásili u p. f. Polckovej.

NOVÉ STRETNUTIA MLÁDEŽE

pre všetkých stredoškolákov a vysokoškolákov, ktorých zaujímajú témy medzi vierou a aktuálnymi spoločenskými výzvami sa konajú pod vedením misijného pracovníka CZ Martina Kováča každý piatok o 16:00 h v priestoroch Starého lýcea na Konventnej 15.