BULLETIN na týždeň od 6.9. do 12.9.2020

NE 6. septembra – 13. nedeľa po Svätej Trojici

Veľký kostol

  • 10:00 – Ondrej Prostredník

Malý kostol

  • 9:00 — Anna Polcková — služby Božie v nemeckom jazyku
  • 11:30 — Erika Sokola — služby Božie v maďarskom jazyku
  • 16:00 — Erika Sokola — detské služby Božie
  • 18:00 — Michaela Kušnieriková — večerné služby Božie

NE 13. septembra – 14. nedeľa po Svätej Trojici

Veľký kostol

  • 10:00 – Erika Sokola

Malý kostol

  • 9:00 — Anna Polcková — služby Božie v nemeckom jazyku s Večerou Pánovou
  • 11:30 — Erika Sokola — služby Božie v maďarskom jazyku
  • 18:00 — František Ábel — večerné služby Božie s Večerou Pánovou

************

Služby Božie cez týždeň:

ST 9.9.2020 Malý kostol 18:00 — Ivan Beláni — večerné služby Božie

***********

Ofery zo služieb Božích boli v nedeľu 30.8.2020 vo Veľkom kostole 365,28 eur a v Malom kostole 52,96 eur.

***********

Dovoľujeme si vám dať do pozornosti možnosť využiť služby našej Agentúry opatrovateľskej starostlivosti SIMEON. Ide o účelové zariadenie nášho cirkevného zboru, ktoré poskytuje terénnu opatrovateľskú službu ľuďom v ich domácom prostredí. Pomáha všetkým, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby pri denných úkonoch sebaobsluhy a starostlivosti o svoju domácnosť.

Kontakt: AOS Simeon, Konventná 11, 811 03 Bratislava, mobil: 0910150207, 0911274057, e-mail: aos.simeon@gmail.com, www.velkykostol.sk