BULLETIN na týždeň od 7.6. do 13.6.2020

NE 7. júna – Svätá Trojica

Veľký kostol

  • 10:00 – František Ábel

Malý kostol

  • 9:00 — Anna Polcková — služby Božie v nemeckom jazyku
  • 11:30 — čítané služby Božie v maďarskom jazyku
  • 18:00 — Michaela Kušnieriková — večerné služby Božie

NE 14. júna – 1. nedeľa po Svätej Trojici

Veľký kostol

  • 10:00 – Ondrej Prostredník

Malý kostol

  • 9:00 — Ondrej Prostredník — služby Božie v nemeckom jazyku s Večerou Pánovou
  • 11:30 — čítané služby Božie v maďarskom jazyku
  • 18:00 — Anna Polcková– večerné služby Božie s Večerou Pánovou

************

Ďalšie služby Božie, stretnutia a programy:

ST 10.6.: 18:00 –  služby Božie, Beláni, Malý kostol

***********

Ofery zo služieb Božích boli v nedeľu 31.05.2020 na 1. slávnosť svätodušnú
vo Veľkom kostole 244,30 eur a v Malom kostole v stredu 27.05.2020,
v nedeľu 31.05.2020, na 1. slávnosť svätodušnú a v pondelok 1.6.2020,
na 2. slávnosť svätodušnú spolu 115,21 eur.

***********

Dovoľujeme si vám dať do pozornosti možnosť využiť služby našej Agentúry opatrovateľskej starostlivosti SIMEON. Ide o účelové zariadenie nášho cirkevného zboru, ktoré poskytuje terénnu opatrovateľskú službu ľuďom v ich domácom prostredí. Pomáha všetkým, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby pri denných úkonoch sebaobsluhy a starostlivosti o svoju domácnosť.

Kontakt: AOS Simeon, Konventná 11, 811 03 Bratislava, mobil: 0910150207, 0911274057, e-mail: aos.simeon@gmail.com, www.velkykostol.sk