BULLETIN na týždeň od 9.8. do 15.8.2020

NE 9. augusta – 9. nedeľa po Svätej Trojici

Veľký kostol

  • 10:00 – Ondrej Prostredník

Malý kostol

  • 9:00 — Ondrej Prostredník — služby Božie v nemeckom jazyku
  • 11:30 — Erika Sokola — služby Božie v maďarskom jazyku
  • 18:00 —  Anna Polcková– večerné služby Božie s Večerou Pánovou

NE 16. augusta – 10. nedeľa po Svätej Trojici

Veľký kostol

  • 10:00 – Anna Polcková — služby Božie s Večerou Pánovou

Malý kostol

  • 9:00 — Anna Polcková — služby Božie v nemeckom jazyku
  • 11:30 — Erika Sokola — služby Božie v maďarskom jazyku
  • 18:00 — František Ábel — večerné služby Božie

************

Počas letných mesiacov júl a august sa stredtýždňové večerné služby Božie nebudú konať.

***********

Ofery zo služieb Božích boli v nedeľu 2.8.2020 vo Veľkom kostole 183,43 eur a v Malom kostole 207,88 eur.

***********

Dovoľujeme si vám dať do pozornosti možnosť využiť služby našej Agentúry opatrovateľskej starostlivosti SIMEON. Ide o účelové zariadenie nášho cirkevného zboru, ktoré poskytuje terénnu opatrovateľskú službu ľuďom v ich domácom prostredí. Pomáha všetkým, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby pri denných úkonoch sebaobsluhy a starostlivosti o svoju domácnosť.

Kontakt: AOS Simeon, Konventná 11, 811 03 Bratislava, mobil: 0910150207, 0911274057, e-mail: aos.simeon@gmail.com, www.velkykostol.sk

Pomôžte nám pomáhať 2% (3%) z dane
Milé sestry a milí bratia, darovaním Vašich 2% z dane účelovému zariadeniu nášho cirkevného zboru AOS SIMEON prispejete k dôstojnému starnutiu seniorov v domácom prostredí. Ďakujeme Vám za Vašu finančnú pomoc a podporu pre našu opatrovateľskú službu. Tlačivá nájdete na našej internetovej stránke www.velkykostol.sk. Termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% (3%) z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane): možno podať do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.