BULLETIN: Zborové aktivity v týždni od 26.1. do 2.2.2020

NE 26. januára – 3. nedeľa po Zjavení

Veľký kostol

  • 10:00 – Anna Polcková

Malý kostol

  • 9:00 — Anna Polcková — služby Božie v nemeckom jazyku
  • 11:30 — čítané služby Božie v maďarskom jazyku
  • 18:00 —  František Ábel

NE 2. februára – 4. nedeľa po Zjavení

Veľký kostol

  • 10:00 – František Ábel

Malý kostol

  • 9:00 — Anna Polcková — služby Božie v nemeckom jazyku
  • 11:30 —  Péter Grendorf — služby Božie v maďarskom jazyku s Večerou Pánovou
  • 18:00 —  Anna Polcková

************

Ďalšie služby Božie, stretnutia a programy:

NE 26.1.: 11:00 – stretnutie po službách Božích, Staré lýceum, Konventná 15

ST 29.1.: 18:00 –  služby Božie, Tomáš Semko, Malý kostol, Panenská 28 (vstup z Lýcejnej)

ŠT 30.1.: 10:00 –  pamäťové cvičenia pre seniorov, Zasadačka, Konventná 14

SO 1.2.: 17:00 Stretnutie mládeže, Staré lýceum, Konventná 15

***********

Ofery zo služieb Božích boli v nedeľu 19.1.2020 vo Veľkom kostole 187,55 eur,
v stredu 15.1.2020 a v nedeľu 19.1.2020 v Malom kostole 132,06 eur.

***********

Tranovského ev. kalendáre, Evanjelické stolové a nástenné kalendáre si môžete zakúpiť na Hospodárskej správe na Konventnej ul. č. 14 počas pracovných dní v čase úradných hodín.

V rámci cyklu Diskusie nad Bibliou budú v utorok 28. januára 2020 o 18:00 na Konventnej 11 hosťkami Jana Cviková a Jana Juráňová. S Ondrejom Prostredníkom sa budú zhovárať na tému”Vyhnanie z raja – čia to bola vina?”

Biblické hodiny budú na Konventnej 11 o 17:00 hod. v nasledovných termínoch: 30. 1., 13. 2., 27. 2., 12. 3., 26. 3.2020

V duchu najlepších tradícií evanjelických služieb Božích sa v nedeľu 16. februára 2020 o 10:00 uskutočnia vo Veľkom kostole Kantátové služby Božie. V rámci nich zaznie v podaní súboru Solamente naturali Kantáta J. S. Bacha „Erhalt uns Herr, bei deinem Wort“ BWV 126, určená na Nedeľu po Deviatniku – Sexagesimae.

V nedeľu 2. februára 2020 o 15:00 sa v zasadačke na Konventnej 11 uskutoční stretnutie Spoločenstva evanjelických žien. Na tému “Uniforma duchovných” bude prednášať Tomáš Semko.

Dovoľujeme si vám dať do pozornosti možnosť využiť služby našej Agentúry opatrovateľskej starostlivosti SIMEON. Ide o účelové zariadenie nášho cirkevného zboru, ktoré poskytuje terénnu opatrovateľskú službu ľuďom v ich domácom prostredí. Pomáha všetkým, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby pri denných úkonoch sebaobsluhy a starostlivosti o svoju domácnosť.

Kontakt: AOS Simeon, Konventná 11, 811 03 Bratislava, mobil: 0910150207, 0911274057, e-mail: aos.simeon@gmail.com, www.velkykostol.sk

Zbierka na opravu organa v Malom kostole

V nedeľu Exaudi 8.5.2016 sme začali Zbierku na opravu historického organa M. Šašku z roku 1878 v Malom kostole. K 31.5.2019 boli prijaté milodary vo výške 26 467,61 eur. Ďakujeme! Cieľom je vyzbierať 30 000,- eur. Na základe objednaného reštaurátorského výskumu vypracovali členovia Komory reštaurátorov Ján Valovič (nástrojová časť) a Peter Gregvorek (organová skriňa) Správu z  reštaurátorského výskumu a Návrh na reštaurovanie organa. Predložená cenová ponuka je 32 210,- eur na reštaurovanie organovej skrine a 42 000,- eur na reštaurovanie nástrojovej časti. Podľa predbežnej dohody s reštaurátormi by reštaurovanie organa mali realizovať v období apríl – november 2020. CZ plánuje predpokladané náklady financovať zo Zbierky (30 000,-), možnej dotácie z Ministerstva kultúry (žiadosť bola podaná) a z vlastného rozpočtu.