BULLETIN: Zborové aktivity v týždni od 9.2. do 16.2.2020

NE 9. februára – Deviatnik

Veľký kostol

  • 10:00 – Anna Polcková — služby Božie s Večerou Pánovou

Malý kostol

  • 9:00 — Anna Polcková — služby Božie v nemeckom jazyku s Večerou Pánovou
  • 11:30 — čítané služby Božie v maďarskom jazyku
  • 18:00 —  Ivan Beláni

NE 16. februára – Po Deviatniku

Veľký kostol

  • 10:00 – Anna Polcková — kantátové služby Božie 

Malý kostol

  • 9:00 — Anna Polcková — služby Božie v nemeckom jazyku
  • 11:30 — čítané služby Božie v maďarskom jazyku
  • 18:00 —  Michaela Kušnieriková — služby Božie s Večerou Pánovou

************

Ďalšie služby Božie, stretnutia a programy:

NE 9.2.: 11:00 – stretnutie po službách Božích, Staré lýceum, Konventná 15

ST 12.2.: 18:00 –  služby Božie, Andrej Lacko, Malý kostol, Panenská 28 (vstup z Lýcejnej)

ŠT 13.2.: 10:00 –  pamäťové cvičenia pre seniorov, Zasadačka, Konventná 14

SO 15.2.: 17:00 – Stretnutie mládeže, Staré lýceum, Konventná 15

***********

Ofery zo služieb Božích boli v nedeľu 2.2.2020 vo Veľkom kostole 174,19 eur,
v stredu 29.1.2020 a v nedeľu 2.2.2020 v Malom kostole 144,62 eur.

***********

Tranovského ev. kalendáre, Evanjelické stolové a nástenné kalendáre si môžete zakúpiť na Hospodárskej správe na Konventnej ul. č. 14 počas pracovných dní v čase úradných hodín.

Biblické hodiny budú na Konventnej 11 o 17:00 hod. v nasledovných termínoch:  13. 2., 27. 2., 12. 3., 26. 3.2020

V duchu najlepších tradícií evanjelických služieb Božích sa v nedeľu 16. februára 2020 o 10:00 uskutočnia vo Veľkom kostole Kantátové služby Božie. V rámci nich zaznie v podaní súboru Solamente naturali Kantáta J. S. Bacha „Erhalt uns Herr, bei deinem Wort“ BWV 126, určená na Nedeľu po Deviatniku – Sexagesimae.

Ekumenický modlitebný večer
Prvá pôstna nedeľa 1. marca 2020, o 18:00 vo Veľkom kostole, Panenská ulica, Bratislava
Dokonalá láska vyháňa strach
Meditácie na biblické texty: Juraj Dovala a František Ábel
Modlitby: Július Marián Prachar, Rabín Mikhailo Kapustin, Daniel Pastirčák, Kyle E. Svennungsen, Martin Kováč, Jakub Pavlús, Anna Polcková
Hudobné stvárnenie: Mojše Band, Michaľ Paľko – líder kapely
Organové meditácie: Ján V. Michalko

Dovoľujeme si vám dať do pozornosti možnosť využiť služby našej Agentúry opatrovateľskej starostlivosti SIMEON. Ide o účelové zariadenie nášho cirkevného zboru, ktoré poskytuje terénnu opatrovateľskú službu ľuďom v ich domácom prostredí. Pomáha všetkým, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby pri denných úkonoch sebaobsluhy a starostlivosti o svoju domácnosť.

Kontakt: AOS Simeon, Konventná 11, 811 03 Bratislava, mobil: 0910150207, 0911274057, e-mail: aos.simeon@gmail.com, www.velkykostol.sk

Zbierka na opravu organa v Malom kostole

V nedeľu Exaudi 8.5.2016 sme začali Zbierku na opravu historického organa M. Šašku z roku 1878 v Malom kostole. K 31.5.2019 boli prijaté milodary vo výške 26 467,61 eur. Ďakujeme! Cieľom je vyzbierať 30 000,- eur. Na základe objednaného reštaurátorského výskumu vypracovali členovia Komory reštaurátorov Ján Valovič (nástrojová časť) a Peter Gregvorek (organová skriňa) Správu z  reštaurátorského výskumu a Návrh na reštaurovanie organa. Predložená cenová ponuka je 32 210,- eur na reštaurovanie organovej skrine a 42 000,- eur na reštaurovanie nástrojovej časti. Podľa predbežnej dohody s reštaurátormi by reštaurovanie organa mali realizovať v období apríl – november 2020. CZ plánuje predpokladané náklady financovať zo Zbierky (30 000,-), možnej dotácie z Ministerstva kultúry (žiadosť bola podaná) a z vlastného rozpočtu.