Diskusie nad Bibliou – 28.1.2020 – Vyhnanie z raja – čia to bola vina?

Časť ranej kresťanskej tradície vykresľuje ženu ako tú, ktorá sa nechala v rajskej záhrade zviesť na hriech. Aj preto je pre mnohých kresťanov dôraz na rovnosť mužov a žien dodnes neprijateľný. Aké sú dôvody náboženských a kultúrnych predstáv o subordinácii žien mužom? Kde pramenia predstavy o nečistote ženy? Ako sa s týmito otázkami vyrovnáva literatúra a teológia?

Evanjelický a. v. cirkevný zbor Bratislava Staré Mesto Vás pozýva na diskusiu o rodových stereotypoch, ktorá sa uskutoční v utorok, 28. januára 2020 o 18:00 hod. v zasadačke cirkevného zboru na Konventnej 11 v Bratislave.

Hostkami diskusie budú rodové expertky Jana Cviková a Jana Juráňová. Moderuje Ondrej Prostredník.

Jana Cviková je germanistka, literárna vedkyňa, prekladateľka, redaktorka.
Jana Juráňová je spisovateľka, prekladateľka, redaktorka.
Obe spolu zakladali feministický kultúrny časopis Aspekt a rovnomennú organizáciu, v ktorej pôsobia dodnes.