Medzinárodný deň proti homofóbii a transfóbii IDAHOT 2020 | Diskusie z Veľkého kostola (YOUTUBE)

Prinášame Vám link na prvú časť Diskusií z Veľkého kostola.

Je venovaná dnešnému Medzinárodnému dňu proti homofóbii a transfóbii.

https://www.youtube.com/watch?v=IPz1cyOMinE

Diskutujú:

Mgr. Anna Polcková – predsedajúca zborová farárka

prof. Ján Vladimír Michalko – organista, presbyter cirkevného zboru a teológ

doc. Ondrej Prostredník – evanjelický teológ, publicista a presbyter cirkevného zboru

prof. František Ábel – evanjelický teológ, vedúci Katedry Novej zmluvy EBF UK a kazateľ cirkevného zboru

Moderuje Dr. Martin Kováč – starokatolícky kňaz a misijný pracovník v cirkevnom zbore