Pamiatka zosnulých

Pri Pamiatke zosnulých ďakujeme Pánu Bohu za životy našich najbližších, za členov nášho cirkevného zboru, s ktorými sme sa rozlúčili v tomto roku v sústredení sa na podstatu našej kresťanskej viery, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista. Spomienky na našich zosnulých sú často spojené viac so smútkom ako s radosťou. Je to preto, lebo egocentrizmus a strach nám bránia uskutočňovať slovom vyznávanú vieru v život večný. Prosme Pána, aby nám dal odvahu viery, v tichej radosti prežívať tieto dni spomienok i celý ďalší život „sub specie aeternitatis“ pod zorným uhlom večnosti. K tomu nás vyzýva aj verš 14 z trinástej kapitoly listu Židom: “Lebo nemáme tu trvalé miesto, ale hľadáme ono budúce“.

Adamčík Viliam, Ing. Ličková Marta
Adamišová Drahotína Lupsinová Andrea
Antal Štefan, doc., CSc Makovníková Mária
Badidová Paulína Matieska Caroline
Ballová Ľubica Máziková Anna
Behílová Emília Michalková Alžbeta
Belicová Oľga Mišíková Veronika
Benešová Zuzana Nocárová Margita
Čaplovič Ján Pakanová Anna, MUDr.
Čavojská Anna Péchyová Emília
Dúbravová Ružena, Mgr. Petríková Ľudmila
Fábryová Jelka Pilát Jaroslav
Fὓlöpová Magdaléna Plonka Jozef
Gallová Hildegarda Podhradský Tibor
Grambličková Blažena Pružinová Gabriela
Grusková Viera, RNDr., CSc. Rusnáková Anna
Hlubocký Ľubomír Sedláková Darina
Hulla Ján Seňanová Helena
Husáková Emília Skladaný Marián, doc. PhDr., CSc.
Hyánková Kvetoslava, Ing. Slimáková Oľga
Janec Martin, prof. MUDr., DrSc. Struž Ján, Ing.
Joyleonová Lýdia Szittayová Edita, JUDr.
Kľúčovská Nadežda, Ing. Štepánková Mária
Kočišová Katarína Tesák Milan
Kohútová Adela Trégerová Viera, Ing.
Kolényiová Viera Uderian Dušan
Kotučková Zlatica Ursínyová Božena Kvetoslava
Kováčiková Zuzana Vidová Gertrúda, Ing.
Kozárová Mária Višňovský Július
Krezeová Eva, MUDr. Vrba Stanislav
Kubišová Slavomíra Zbirín Július
Lajda Vladimír, dipl. Ing. Zmeko Jozef

 

Modlitba k Pamiatke zosnulých:
Bože náš, ďakujeme Ti za život.

Za ľudí, ktorí nás v ňom milovali. Za tých, ktorí nám verili a vytvárali priestor, aby sme mohli rásť. Za našich otcov a mamy, partnerov a partnerky, deti, súrodencov, starých rodičov a priateľov ktorí ovplyvnili náš život zásadným spôsobom. Ďakujeme za ich lásku, trpezlivosť, vieru, statočnosť. Mnohé z toho, čo pre nás znamenali, sme si uvedomili len po rokoch, niekedy až vtedy, keď sme ich zo svojej blízkosti stratili.

Prosíme, povzbuď a upokoj nás, keď myslíme na to, čo sme im nestihli povedať, čo sme pre nich nedokázali urobiť. Poteš nás, keď podliehame výčitkám, kedy a kde sme mohli, mali rozhodnúť inak, aby sme smrť oddialili. Tušíme, že tie výčitky sú iracionálne. Ale bolia.

Prosíme Ťa, posilni nás, aby sme to najlepšie a najkrajšie, čo sme od svojich najbližších počas ich života prijali, vedeli odovzdávať ďalej. Nauč nás spomaliť. Zastať. Vnímať, čo potrebujú, z čoho sa tešia a čoho sa obávajú ľudia, ktorých stretávame tu a teraz: v rodine, v práci, vo voľnom čase.

Zraniteľnosť života, ktorej sme v ostatných mesiacoch vystavení úplne všetci, nemusí znamenať len ohrozenie. Daj nám odvahu vnímať aj ju ako šancu k zmene. K tvorivému hľadaniu toho, čo dobré a pekné môžeme pre ľudí okolo seba urobiť hneď. Nový život môže medzi nás napriek všetkým možným obavám a strachu prenikať už teraz. V obyčajných veciach. V úsmeve. V objatí. V dobrom slove. V porozumení. V pravde. V pomoci.

Nech nás viera vo vzkriesenie a život, ktorý neskončí v slabosti, starobe, biede a nespravodlivosti, napĺňa túžbou milovať. Lebo LÁSKA nikdy neprestane. Je jedinou zrozumiteľnou definíciou večnosti. Amen.