Pomoc starším sestrám a bratom

Zmeny v spôsobe života spôsobené opatreniami proti šíreniu koronavírusu, karanténa a obmedzenie osobných kontaktov sú výzvou  k zintenzívneniu prejavov lásky a spolupatričnosti ku všetkým, ktorí potrebujú pomoc.

Cirkevný zbor ponúka pomoc pri zabezpečení  a donáške nákupov.

Prihláste sa prosím, telefonicky alebo emailom  na hospodárskej správe:

tel. 02 54413031,  hospodarskasprava@velkykostol.sk

V modlitbách vyprosujeme Božie požehnanie a Jeho ochranu pre všetkých, ktorí sú odkázaní na pomoc iných a pre tých, ktorí svoju vieru prejavujú skutkami lásky.

(vložené 22.3.2020)