Pozvanie na ekumenické služby Božie 17.5.2020 a vyhlásenie presbyterstva CZ pri príležitosti Medzinárodného dňa proti homofóbii a transfóbii (IDAHOT)

VYHLÁSENIE

Presbyterstva Cirkevného zboru ECAV Bratislava Staré Mesto

pri príležitosti Medzinárodného dňa proti homofóbii a transfóbii (IDAHOT)

Medzinárodné spoločenstvo si 17. mája od roku 2005 pripomína obete nenávisti voči ľuďom menšinovej sexuálnej orientácie a rodovej identity. V tento deň v roku 1990 vyškrtla Svetová zdravotnícka organizácia homosexualitu z registra psychických ochorení. Napriek tomu je dodnes takmer v 70 krajinách sveta homosexualita kriminalizovaná a v siedmich krajinách sa trestá smrťou.

Mottom  Medzinárodného dňa proti homofóbii a transfóbii  v roku 2020 je  Nechceme viac mlčať!

Naše skúsenosti ukazujú, že aj v prostredí cirkví prevláda silná tendencia tabuizovať témy sexuálnej orientácie a rodovej identity. Ak sa k týmto témam cirkvi na Slovensku vyjadrujú, robia to často spôsobom, ktorý zraňuje osoby, ktorých sa to týka, ako aj ich rodinných príslušníkov. Stále totiž u mnohých prevládajú nesprávne a vedeckým výskumom nepodložené predstavy, že sexuálna orientácia a rodová identita sú vecou voľby a je možné ich zmeniť, či už rôznymi pochybnými terapiami, alebo dokonca modlitbou a pôstom.

Sme presvedčení, že v tejto situácii sme povinní vyjadriť v súlade s dvojitým prikázaním lásky             „Milovať Boha a svojho blížneho“ svoju podporu všetkým ľuďom, ktorých spoločnosť z rôznych, často aj náboženských dôvodov vytláča na svoj okraj. Ani my nechceme a nesmieme mlčať.

Pri príležitosti medzinárodného dňa proti homofóbii a transfóbii sa preto chceme ospravedlniť všetkým ľuďom, ktorí pre svoju sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu čelia znevažujúcim a nenávistným vyjadreniam motivovaným kresťanskou vierou. Myslíme tiež na obete takejto nenávisti, na ľudí, ktorí sa stali terčom fyzických útokov, alebo nedokázali nájsť bezpečné a prijímajúce prostredie v rodine, či cirkvi a siahli si na život. Vyzývame predstaviteľov a členov ECAV na Slovensku,  aby začali otvorene komunikovať o problémoch, ktorým títo ľudia čelia v našej spoločnosti a hľadali také spôsoby pomoci, ktoré budú rešpektovať ich Bohom darovanú sexuálnu orientáciu a rodovú identitu.

 

V rámci večerných služieb Božích v poslednú nedeľu po Veľkej Noci – „Rogate – Modlite sa“ sa 17.5.2020 o 18:00 vo Veľkom kostole uskutočnia Ekumenické Služby Božie. Chceme sa nimi prihlásiť k spoločenstvu cirkví vo svete, ktoré sa dňa 17. mája pri príležitosti Medzinárodného dňa proti homofóbii a transfóbii zasadzujú za otvorenosť a porozumenie ľuďom menšinovej sexuálnej orientácie a rodovej identity – LGBTI v cirkvi.