Bulletin – Služby Božie v nedeľu 11.10.2020 + nahrávka kázne a kantáty J. S. Bacha

Prinášame vám informácie o konaní služieb Božích najbližšiu nedeľu. Účasť na jedných službách Božích je v zmysle pokynov Úradu verejného zdravotníctva najviac 50 ľudí.

NE 11. októbra –18. nedeľa po Svätej Trojici

Veľký kostol

Malý kostol

  • 9:00 — Michaela Poschová — čítané služby Božie v nemeckom jazyku
  • 11:30 — Erika Sokola — služby Božie v maďarskom jazyku

Večerné služby Božie sú presunuté do Veľkého kostola.

***********

O rozpise služieb Božích na nasledujúcu nedeľu Vás budeme informovať v priebehu týždňa.

***********

Konfirmačná príprava 1. ročník

Deti, ktoré dovŕšili 12 rokov, možno prihlásiť na konfirmačnú prípravu u pani farárky Erika Sokola (sokolaerika@gmail.com; 0918 828 191). Príprava bude prebiehať jednu sobotu v mesiaci dopoludnia.

Príprava dospelých ku krstu a konfirmácii
bude v utorok 13.10 o 17:00 v Malom kostole. Záujemcov prosíme, aby si prihlásili u p. f. Polckovej.

NOVÉ STRETNUTIA MLÁDEŽE

pre všetkých stredoškolákov a vysokoškolákov, ktorých zaujímajú témy medzi vierou a aktuálnymi spoločenskými výzvami sa konajú pod vedením misijného pracovníka CZ Martina Kováča každý piatok o 16:00 h v priestoroch Starého lýcea na Konventnej 15.