Štatistické údaje za rok 2019

Podľa stavu k 31. 12. 2019:

KRST SVÄTÝ

  • detí 48: z toho 30 chlapcov a 18 dievčat

spolu pokrstených 48 – o 35 menej ako v roku 2018

KONFIRMÁCIA

  • detí 16: z toho 9 chlapcov a 7 dievčat
  • dospelých 10: z toho 4 muži a 6 žien

spolu konfirmovaných 26 konfirmandov – o 5 detí viac a o 4 dospelých menej ako v roku 2018

SOBÁŠE

  • evanjelických (obaja snúbenci boli ev. a. v.): 7
  • krížnych (jeden zo snúbencov je inej konfesie): 11
  • požehnanie manželstva: 2

spolu sobášov 20 – o 15 menej ako v roku 2018

VEČERA PÁNOVA

  • Veľký kostol: 3643 z toho 1431 mužov a 2212 žien

spolu prijalo Večeru Pánovu 3643 komunikantov, čo je o 280 viac ako v roku 2018

  • Malý kostol: 684 z toho 263 mužov a 421 žien

spolu prijalo Večeru Pánovu 684 komunikantov, čo je o 32 viac ako v roku 2018

POHREBY

  • 20 mužov a 42 žien

spolu pochovaných 62 – o 7 zosnulých menej ako v roku 2018

POČET ČLENOV CIRKEVNÉHO ZBORU

K 31. 12. 2019 má Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Bratislava Staré Mesto v evidencii 2758 členov cirkevného zboru, čo je o 25 členov viac ako v r. 2018.

SOLI DEO GLORIA