BULLETIN 11. 2. 2024 – Predpôstna nedeľa

Buď mi ochranným bralom a ohradeným domom, aby si ma zachránil. Ž 31,3b

bulletin vo formáte pdf

V stredu (popolcovú) 14.2.2024 o 18h. sa v Malom kostole uskutočnia služby Božie na začiatku pôstneho obdobia. Káže Erika Sokola. V interpretácii študentov hry na organe a Komorného zboru Konzervatória zaznejú diela F. Mendelssohna Barholdyho, W.A. Mozarta, A. Zimmermanna a J. de Mantua.