BULLETIN 12. 5. 2024 – Nedeľa po vstúpení

A ja, keď budem povýšený zo zeme, pritiahnem všetkých k sebe. J 12, 32

Bulletin vo formáte pdf