BULLETIN 14. 4. 2024 – 2. nedeľa po Veľkej noci

Milosti Hospodinovej je plná zem. Ž 33, 5b

Bulletin vo formáte pdf