BULLETIN 17. 3. 2024 – 5. nedeľa v pôstnom období

Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a dať svoj život ako výkupné za mnohých. Mt 20, 28

Bulletin vo formáte pdf