BULLETIN 28. 1. 2024 – Nedeľa Deviatnik Septuagisimae

Nezakladáme svoje prosby na svojich zásluhách pred Tebou,
ale na Tvojom hojnom milosrdenstve. Daniel 9, 18

Bulletin vo formáte pdf