BULLETIN 31. 3. 2024 – 1. slávnosť veľkonočná

Kristus hovorí: Bol som mŕtvy, a hľa, som živý naveky vekov a mám kľúče smrti a podsvetia. Zjav 1, 18

Bulletin vo formáte pdf