Služby Božie počas veľkonočných sviatkov

Zelený štvrtok: 28.3.2024
Malý kostol: 18:00 – Erika Sokola – SB so spoveďou a s VP

Veľký piatok: 29.3.2024
Veľký kostol:
10:00 – Anna Polcková – SB so spoveďou a s VP
18:00 – Erika Sokola – SB so spoveďou a s VP

1. slávnosť veľkonočná: 31.3.2024
Veľký kostol: 10:00 – Anna Polcková, Erika Sokola- SB s VP
Malý kostol: 18:00 – Anna Polcková

2. slávnosť veľkonočná: 1.4.2024
Veľký kostol: 10:00 – František Ábel

Služby Božie v nemeckom a maďarskom jazyku 29.3.2024
9:00 nemecky – A. Polcková
11:30 maďarsky – E. Sokola