Anna Polcková: Kázeň na 20. nedeľu po ST, 22.10.2023

Hospodin ti oznámil, človeče, čo je dobré a čo žiada od teba: len zachovávať
právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť so svojim Bohom. Mich 6,8

Kázeň vo formáte pdf