Erika Sokola: Kázeň na 2. adventnú nedeľu, 10. 12. 2023

Vzpriamte sa, zodvihnite hlavy, lebo sa blíži vaše vykúpenie. Lk 21,28

Kázeň vo formáte pdf