František Ábel: 1. slávnosť vianočná – Narodenie Pána

A to Slovo stalo sa telom, prebývalo medzi nami, a my hľadeli sme na Jeho slávu. Ján 1,14a

kázeň vo formáte pdf