Aktuality

Začali sme s rekonštrukčnými prácami
(29. 3. 2022)

V decembri 2021 sme v nadväznosti na proces verejného obstarávania odovzdali budovu Starého Lýcea do rúk zhotoviteľa stavby – spoločnosti PAMARCH, s.r.o., ktorá uspela vo verejnom obstarávaní. Táto firma sa v minulosti úspešne podieľala na obnove viacerých významných kultúrno-historických objektov. Úspešne sme tak odštartovali rekonštrukčné práce, jednu z najnáročnejších aktivít nášho projektu LÝCEUM.

Cieľom obnovy je prinavrátiť komunitný a kultúrny život do historicky významného Starého Lýcea v ožívajúcej časti centra hlavného mesta. Obnova sa bude týkať vnútorných i vonkajších priestorov. Pre budúcich návštevníkov a užívateľov budú pripravené novo zrekonštruované priestory od komunitných miestností až po sociálne zázemie. V rámci rekonštrukcie sa bude realizovať aj výmena okien, rekonštrukcia drevených prvkov na dverách, rekonštrukcia schodísk či historických podláh. Novú hodnotnú podobu dostanú i priestory podbránia vybavené interaktívnou expozíciou ale aj obnova fasády budovy, ktorá docieli komplexnosť rekonštrukcie a vyzdvihne celkový dojem z obnovy kultúrnej pamiatky a vizuálne zveľadenie historického centra Bratislavy.

Okrem nového šatu, dostane Staré Lýceum aj novú identitu – nový vizuálny štýl, na ktorej už usilovne pracujeme.

V sekcii Aktuality vám budeme postupne prinášať fotodokumentáciu z priebehu rekonštrukcie ako i zaujímavosti, odhalené pri realizácií.


Otváracia konferencia projektu
(12. 4. 2021)

Videozáznam otváracej konferencie projektu (12. 4. 2021)