Spevokol

Spevokol v službách Božích nepredstavuje iba “istý druh okrášlenia”, ale tvorí ich integrálnu súčasť. Stretáva sa každý štvrtok po podvečerných službách Božích o 18:45 (17:45) v Malom Kostole.
Tešíme sa na ďalších, ktorí radi spievajú. Prosíme záujemcov, aby sa prihlásili u sestry farárky Anny Polckovej: mailom na anna.polckova@velkykostol.sk alebo telefonicky 0904 360 504.