Dispozícia organa v Malom kostole

Registre stoja na vzdušnici v poradí od prospektu:

 1. Oktáva 4´ C–e v prospekte. 17 nepôvodných zinkových píšťal, pôvodné boli zrekvirované počas 1. svetovej vojny. Od f vnútri, pôvodné cylindrické otvorené píšťaly z organového kovu
 2. Kvinta 2 2/3´ — na jej mieste stála pôvodne Fugara 4´. Táto mala užšiemenzúrované cylindrické otvorené píšťaly. Píšťaly v rozsahu H–a stáli v prospekte. Za vojny boli rekvirované, po vojne nahradené zinkovými, ovšem register bol zmenený na Kvintu 2 2/3´ — pôvodné píšťaly C–A ; b–f3 boli zrezané. V spodnej polohe majú píšťaly bočné brady s „Überbärte“.
 3. Mixtura 2–3x . Mixtura bola pri Bednárovej prestavbe tiež čiastočne zmenená. C–H– 2´ + 1 1/3´; c — h2 — 4´ + 2 2/3´ + 2´; c — 4´ + 4´ + 2 2/3´. Väčšie píšťaly majú bočné brady.
 4. Flauta amabilis 4´ C–H drevené otvorené píšťaly, od c lievikové otvorené píšťaly z organového kovu. Kovové píšťaly majú bočné brady.
 5. Gamba 8´ C–Dis kovové kryté píšťaly, korpusy sú zinkové, E–H otvorené cylindrické píšťaly, korpusy zinkové. Od c lievikové otvorené píšťaly z organového kovu. V rozsahu C — H majú píšťaly bočné brady s „Überbärte“, od c „Überbärte“.
 6. Salicionál 8´ C–F drevené kryté píšťaly, Fis–H drevené otvorené píšťaly, od c užšiemenzúrované cylindrické otvorené píšťaly z organového kovu.
 7. Principál 8´ C–H drevené otvorené píšťaly, od c cylindrické otvorené píšťaly z organového kovu s bočnými bradami po c2.
 8. Hohlflöte 8´ C–H má spoločné píšťaly s Principálom 8´, c–h drevené otvorené píšťaly, od c1 lievikové otvorené píšťaly z organového kovu s bočnými bradami po f 2.
 9. Bourdon 8´ — pridaný register na mechanickej kuželkovej vzdušnici. C–h drevené kryté píšťaly, od c1 kovové kryté píšťaly, najväčšie sú zinkové.

Pôvodná pedálová vzdušnica je umiestnená za manuálovú vzdušnicu, ale nižšie. Registre stoja na nej odpredu:

 1. Violon 8´ drevené otvorené píšťaly (aj v pridanej časti fis–d1)
 2. Oktávbas 8´– otvorené drevené píšťaly (aj v pridanej časti fis–d1)
 3. Subbas 16´ drevené kryté píšťaly (aj v pridanej časti fis–d1)

Pedálová vzdušnica v rozsahu fis–d1 je mechanická kuželková a je umiestnená za organovou skriňou, na skrini mecha.

Organ mal pôvodne pedálovú spojku, ale len v rozsahu C–H, teda 12 tónov. Táto má na zadnej strane manuálovej vzdušnice dve samostatné ventilové komory (pre c a cis stranu). Pri Bednárovej prestavbe boli abstrakty k tónovým ventilom pedálovej spojky zrušené. Nová pedálová spojka v celom rozsahu nového pedálu bola urobená v hracom stole.

Všetky traktúry sú mechanické. Hriadele manuálovej hriadeľovej dosky sú osadené v mosadzných púzdrach.

Zásobný mech s čerpacím mechom sú umiestnené v osobitnej skrini, za skriňou organa. Skriňa pochádza od Bednára a nestojí na svojom pôvodnom mieste, svedčia o tom napr. aj pôvodne vyberateľné výplne na zadnej stene sokla organovej skrine, aj tri zadné výplne (v súčasnosti na zadnej stene pristavanej skrine doplnku pedála).

Samotný mech je pravdepodobne Šaškov. Ide o jednoduchý magazínový mech s faldami smerom dovnútra, s meším rovnobežne stúpajúcim čerpacím mechom (meším ako je samotný magazínový mech). Páka čerpacieho mecha je skladacia, a je na ľavej bočnej stene skrine mecha. Elektrické čerpadlo Laukhuff je umiestenené v skrini mecha.

Samostatný hrací stôl stojí pred soklom organovej skrine v zábradlí chóru. Výrobca nie je označený. Drevené vysústružené registrové manubria na vyťahovanie sú umiestnené po stranách manuálovej klaviatúry — v dvoch radoch po tri. Označené sü v bielych kruhových terčíkoch umiestnených nad registrovými manubriami:

 • vľavo hore: Solicional / 8, Fuss; Principal / 8, Fuss; Hohlflöte / 8, Fuss
 • vľavo dole: Gamba / 8, Fuss; Octav: B: / 8, Fuss; Sub — Bass / 16, Fuss
 • vpravo hore: Amabil: / 4 Fuss; Mixtur / 2 2/3, Fuss; Principal / 4, Fuss
 • vpravo dole: Bordun / 8. Fuss; Violon / 8, Fuss; Quint / 32/3 Fuss (sic!)

Na doske nad manuálovou klaviatúrou je výrez pre ukazovač vzduchu v mechu. Nad pedálovou klaviatúrou je kovové šľapka na zaháknutie, ovládajúca pedálovú spojku.