Dispozícia organa ve Veľkom kostole

1. manuál — spodný manuál 61 klávesov a tónov. Registre stoja na dvoch vzdušniciach:
A.

 1. Principál 8´ — časť píšťal stojí v prednom rade prospektu
 2. Roh kamzíkový 8´ — kónické otvorené píšťaly so skriňovými bradami, v rozsahu C–h zinkové píšťaly
 3. Dulciana 8´ C–H cylindrické otvorené píšťaly, od tónu c lievikovité píšťaly so skriňovými bradami
 4. Bourdon 16´ C–h´ drevené kryté píšťaly, od c´´ kovové kryté píšťaly s dvoma výrezmi
 5. Flauta dutá 8´ C–e´ drevené otvorené píšťaly, od f ´ cylindrické otvorené píšťaly z organového kovu
 6. Kryt 8´ C–h drevené kryté píšťaly (od c po h s dvoma výrezmi), od c´ kovové kryté píšťaly s dvoma výrezmi, od gis´´´ otvorené píšťaly z organového kovu

B.

 1. Oktáva 4´ cylindrické otvorené kovové píšťaly (od f z organového kovu)
 2. Kvinta 5 1/3´ v rozsahu C–c´´ kryté kovové píšťaly s rúrkami v klobúkoch, od cis´´ otvorené cylindrické píšťaly
 3. Flauta rúrková 4´ C–H drevené kryté píšťaly (rúčky zátok sú prevŕtané) c–g´´ kryté píšťaly z organového kovu s dvoma výrezmi a rúrkami v klobúkoch, od gis´´ otvorené píšťaly z organového kovu
 4. Oktáva 2´ cylindrické otvorené kovové píšťaly
 5. Mixtúra 6x C — 2 2/3´ + 2´ + 1 1/3´ + 1´ + 2/3´ + 1/2´ , kvintové erpetície na tónoch f ´; c´´ ; f ´´
 6. Trúbka 8´ jazýčkový register s náraznými jazýčkami.

Druhý manuál stojí na dvoch vdušniciach s tónovým rozsahom C–c5 = 73 tónov v spoločnej žalúziovej skrini v ľavej časti organovej skrine
A.

 1. Kamzíkový roh 4´ kónické kovové píšťaly so skriňovými bradami
 2. Flute amabile 4´ C–h´´ drevené otvorené píšťaly, od c´´´ prefukujúce cylindrické píšťaly z organového kovu
 3. Nasard 2 2/3´ C–c´´ kryté kovové píšťaly, od cis´´ otvorené cylindrické kovové píšťaly
 4. Flautino 2´ kovové otvorené píšťaly, od tónu F prefukujúce
 5. Larigot 1 1/3´ cylindrické otvorené píšťaly z organového kovu
 6. Harmonia aetheria 4x C — 2 2/3´ + 2´ + 1 1/3´ + 1´ kvintové repetície na f ´´ ; c´´´ ; od cis4 len 1x–8´
 7. Klarinet 8´ jazýčkový nárazný register

B.

 1. Tuba mirabilis 8´ jazýčkový register s náraznými jazýčkami
 2. Kryt rúrkový 8´ C–H drevené kryté píšťaly, c–h drevené kryté s prevŕtanými držiakmi zátok, od c´ kovové píšťaly s dvoma výrezmi a rúrkami v klobúkoch, od gis´´´ kovové otvorené píšťaly
 3. Flute harmonique 8´ C–H drevené kryté, c–e´ drevené otvorené, od f ´ cylindrické kovové prefukujúce píšťaly
 4. Salicionál 8´ užšie menzúrované cylindrické otvorené kovové píšťaly so skriňovými bradami
 5. Unda maris 8´ kónické otvorené kovové píšťaly so skriňovými bradami, ladené do chvenia
 6. Gamba 8´ úzko menzúrované kovové otvorené cylindrické píšťaly s mosadznými „sláčikovými“ bradami
 7. Principál husľový 8´ kovové otvorené píšťaly užšie menzúrované
 8. Quintatoen 16´ cylindrické kovové kryté píšťaly so skriňovými bradami po c5.
  Tremulant

Tretí manuál — registre sú umiestnené na troch vzdušnicia s tónovým rozsahom C — c5 = 73 tónov. Vzdušnice sú umiestnené v spoločnej žalúziovej skrini v pravej časti organovej skrine.
A.

 1. Voix celeste 8´ úzkomenzúrované kovové otvorené píšťaly s mosadznými „sláčikovými“ bradami , ladené do chvenia
 2. Aeolina 8´ v rozsahu C–H spoločné píšťaly s Voix celeste, od c úzkomenzúrované kovové píšťaly so sláčikovými bradami
 3. Jubal — Flöte 8´ C–h drevené otvorené píšťaly, od c´ cylindrické otvorené kovové píšťaly
 4. Kryt ľúbezný 8´ C–h drevené kryté píšťaly, od c´ kovové kryté píšťaly s dvoma výrezmi
 5. Quintatön 8´ kovový užšie menzúrovaný krytý register so skriňovými bradami
 6. Praestant 4´ otvorené cylindrické kovové píšťaly principálovej menzúry
 7. Oboe 8´ jazýčkový register s náraznými jazýčkami, lievikovité ozvučnice
 8. Bassethorn 8´ jazýčkový register s náražnými jazýčkami, lievikovité širšie ozvučnice

B.

 1. Clairon 4´ jazýčkový register s náraznými jazýčkami a lievikovitými ozvučnicami, oc c´´´ labialne píšťaly
 2. Basson 16´ jazýčkový register s náraznými jazýčkami
 3. Keraulophon 8´ otvorené cylindrické píšťaly so skriňovými bradami.
  Violon Cello 8´ 32 otvorených cylindrických kovových píšťal. Register patrí medzi pedálové registre.
 4. Principál rohový 8´ otvorené cylindrické kovové píšťaly
 5. Kryt tichý 16´ C–h´ drevené kryté píšťaly, od c´´ kovové kryté píšťaly s dvoma výrezmi.

C.

 1. Travers Flöte 4´ C–e drevené otvorené píšťaly, od f prefukujúce píšťaly z organového kovu
 2. Violine 4´ cylindrické úzko menzúrované píšťaly z organového kovu. Register bol obnovený pri poslednej generálnej oprave organa
 3. Quintflöte 2 2/3´ cylindrické otvorené kovové píšťaly
 4. Flauta lesná 2´ cylindrické otvorené kovové píšťaly
 5. Tercflöte 1 3/5´ cylindrické otvorené kovové píšťaly
 6. Grossmixtur 5x — začína ako 4x
  Tremulant

Registre 4. manuálu stoja na jedinej vzdušnici umiestenenej v žalúziovej skrini za žalúziovou skriňou 3. manuálu. Vzťahuje sa na ňu teda dvojitý žalúziový efekt. Vzdušnica má tónový rozsah C — c5 = 73 tónov.

 1. Echo Bourdon 8´ drevené kryté píšťaly
 2. Fernflöte 4´
 3. Vox humana 8´ jazýčkový register s náraznými jazýčkami.
  Tuba mirabilis 8´ (transmisia z 2. manuálu)
  Tremulant

Pedálové registre stoja na dvoch vzdušniciach s tónovým rozsahom C — g´ — 32 klávesov a tónov. Register Principálbas 16´ stojí v prospekte — má cylindrické otvorené píšťaly z organového. 4 najväčšie píšťaly museli byť pri poslednej generálnej oprave nahradené. Register Violon Cello 8´ je umiestnený na B vzdušnici 3. manuálu, aby sa na neho vzťahoval účinok žalúziovej skrine.
A.

 1. Posaun 16´ — jazýčkový register s náraznými jazýčkami a lievikovitými zinkovými ozvučnicami plnej dĺžky
 2. Kvintbas 10 2/3´ drevené kryté píšťaly
 3. Subbas 16´ — drevené kryté píšťaly
 4. Violonbas 16´ — cylindrické otvorené zinkové píšťaly
 5. Untersatzbas 32 — drevené kryté píšťaly

B.

 1. Oktávbas 8´ čiastočne v prospekte (na pravej strane)
 2. Oktáv 4´ otvorené cylindrické kovové píšťaly
 3. Bourdon 8´ drevené kryté píšťaly
 4. Flauta 4´ drevené otvorené píšťaly
 5. Kvinta 5 1/3´ otvorené cylindrické kovové píšťaly
 6. Terzia 3 1/5´ otvorené kovové cylindrické píšťaly

Z dispozície vyplýva, že organ má 62 znejúcich registrov. Sedem registrov sú teda len transmisie.