Fotodokumentácia z opravy organa vo Veľkom kostole v roku 2012

V roku 2010 boli spozorované nebezpečné deformácie prospektových píšťal. Pri nalomení hociktorej z veľkých píšťal hrozilo jej zrútenie do píšťalového fondu, čo by malo za následok obrovské škody. V tomto roku teda začali prípravy na opravu organa.

Cirkevný zbor poveril vykonaním opravy firmu Rieger Orgelbau z Rakúska (návrhy na opravu predložili 3 popredné európske orgánové firmy). Všetky najväčšie píšťaly sa vybrali, nohy píšťal sa odletovali a telá píšťal sa opatrili manžetami vyhotovenými vo fabrike. Následne sa nohy a telá píšťal spojili a vrátili do organu. Súčasne sa zabudoval vo výške lábií nový držiak na píšťaly, ktorý zabezpečí potrebnú stabilitu. Opravené a vrátené píšťaly boli znovu naintonované a naladené.

Samotná oprava organa vo Veľkom kostole prebehla v dňoch 9.–26. januára 2012.

Link: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.393773587397964&type=1&l=328a845795