Kázeň na 1. adventnú nedeľu

Anna Polcková – 29.11.2020

Nahrávka kázne a kantáty J. S. Bacha Nun komm, der Heiden Heiland BWV 62, určenej na 1. adventnú nedeľu – Solamente naturali
https://soundcloud.com/user-469034317/1-adventna-nedela