Kázeň na 2. slávnosť vianočnú

Ondrej Prostredník, 26.12.2020

Nahrávka
https://soundcloud.com/user-469034317/2-sviatok-vianocny-oslovenie-kazen-modlitby

Nahrávka – Vianočné oratórium J. S. Bacha – 3. časť – Solamente naturali
https://soundcloud.com/user-469034317/johann-sebastian-bach-weihnachts-oratorium-bwv-248-3