Kázeň na Štedrý večer

Anna Polcková, 24.12.2020
Biblické texty: František Kovár

Nahrávka
https://soundcloud.com/user-469034317/stedry-vecer-2020-biblicke-texty-kazen-a-modlitby

Nahrávka – Vianočné oratórium J. S. Bacha – 1. časť – Solamente naturali
https://soundcloud.com/user-469034317/2020-12-24-bach