Archives for 2013

Novoročné stretnutie evanjelických žien

Srdečne vás pozývame na novoročné stretnutie evanjelických žien Bratislavy. Stretnutie sa bude konať v nedeľu 5. januára 2014 o 15,00 hod. v Starom lýceu na Konventnej ul.

Téma prednášky sestry farárky Hlačokovej bude: Všetko s modlitbou.

Tešíme sa na vás.

Služby Božie na prelome rokov

Starý rok – 31.12.2013

  • 16:30 – Erika Hlačoková, Veľký kostol
  • 14.00 – Anna Polcková – nemecké, Malý kostol
  • 15.00 – Erika Hlačoková – maďarské, Malý kostol

Nový rok – 1.1.2014

  • 9.30 – František Ábel, služby Božie s Večerou Pánovou, Veľký kostol
  • 8.15 – Anna Polcková – nemecké, Malý kostol
  • 11.00 – Erika Hlačoková – maďarské, Malý kostol
  • 17.00 – Radim Pačmár – večerné, Malý kostol

štvrtok – 2.1.2014

  • 17.00 – Radim Pačmár, podvečerné, Malý kostol