Zbierka na organ

V pocite zodpovednosti za zverené dedičstvo , s vierou v pomoc Božiu a s túžbou i naďalej pokračovať v podporovaní a pestovaní kvalitnej liturgickej a koncertnej organovej hudby na Službách Božích i na koncertoch sme v nedeľu Cantate 6. mája 2012 zahájili zbierku na generálne čistenie organa (bližšie informácie o organe a plánovanej oprave sú v letáčikoch pri vchodoch do kostola a pri makete píšťaly. Informácie o našich organoch nájdete aj na našom webe, v sekcii Hudba – Organy). Generálne čistenie organu by sme chceli realizovať k 90. výročiu posviacky organu (20. január 2014).
Príspevky môžete zasielať aj na číslo účtu Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Bratislava Staré Mesto: Tatrabanka 292 8868 076 / 1100. Pri každom príspevku prosíme uveďte účel, na ktorý má byť použitý.

Ochotným darcom ďakujeme za láskavú štedrosť!

Informácie: generálne čistenie organa — správy o čistenie organa

***** Aktualizácia — júl 2014 *****
V utorok 1. júla sme s Božou pomocou začali realizovať plánovanú opravu — generálne čistenie organa vo Veľkom kostole. Predpokladaný termín ukončenia prvej etapy prác je polovica októbra 2014. V tomto období sa postupne demontuje píšťalový fond jednotlivých manuálov a pedálu, každá píšťala sa špeciálne vyčistí, v prípade potreby opraví, vloží späť a nakoniec sa umelecky naintonuje a naladí. Organ bude v čiastočnej prevádzke.

***** Aktualizácia — máj 2014 *****
Do nedele Cantate 18. mája 2014 boli prinesené milodary vo výške 19.786,35 eur (z toho do makety drevenej píšťaly umiestnenej v strede kostola bolo vložených 2.839,42 eur, ktoré sme z bezpečnostných dôvodov vybrali). K dosiahnutiu cieľovej sumy 20.000 euro nám tak chýba len 213,65 eur.
V zbierke budeme pokračovať do ukončenia plánovanej opravy, aby sme si vytvorili rezervu pre nepredvídané výdavky.

***** Aktualizácia — november 2013 *****
Do 20. 11 .2013 boli prinesené milodary vo výške 11.855,93 Euro. Do makety drevenej píšťaly umiestnenej v strede kostola bolo vložených 1.689,32 Euro, spolu 13.545,25 Euro. Peniaze z makety sa z bezpečnostných dôvodov k uvedenému termínu vybrali a uložili na účelový fond spolu s milodarmi. Na realizáciu opravy z prostriedkov Zbierky potrebujeme ešte 6.454,75 Euro. Plánovaný rozpočet zbierky sme znížili z 30.000 na 20.000 Euro.

***** Aktualizácia — jún 2013 *****
V priebehu roka 2012 boli prinesené milodary vo výške 7 850,93 eur. Do makety  drevenej píšťaly umiestnenej v strede kostola (ktorú vyhotovil organár Ján Valovič) bolo vložených 940,35 eur, spolu  8 791,28 eur.
Na realizáciu opravy potrebujeme z prostriedkov Zbierky ešte 21 000 eur.