Archives for 2020

? 1.1.2021: Nový rok – služby Božie v domácnosti

Ježiš Kristus ten istý včera i dnes i naveky. (Žid 13, 8)

? Nahrávka – oslovenie, kázeň, modlitba a požehnanie – Anna Polcková:

https://soundcloud.com/user-469034317/novy-rok-oslovenie-kazen-modlitba-a-pozehnanie
verzia na stiahnutie:
https://drive.google.com/file/d/12AHVPB2zDapbiMyniEP2gVPOtCUWa6y_/view?ts=5feca47b

Text – Poriadok celých služieb Božích vrátane kázne na stiahnutie:Foto: Paul Tillich

? 31.12.2020: Starý rok / Silvester – služby Božie v domácnosti

V Tvojej ruke sú moje časy. (Žalm 31,16a )

? Nahrávka – oslovenie, kázeň, modlitby a požehnanie – Erika Sokola: 
https://soundcloud.com/user-469034317/stary-rok-2020-oslovenie-kazen-modlitby-a-pozehnanie
verzia na stiahnutie:
https://drive.google.com/drive/folders/11xNh-_DdgWyIhb2AaZzEJRUZPHNLn64b

?Text – Poriadok celých služieb Božích vrátane kázne na stiahnutie: