BULLETIN na týždeň od 17.5. do 23.5.2020

NE 17. mája – 5. nedeľa po Veľkej noci – Rogate  

Veľký kostol

Malý kostol

  • 9:00 — Anna Polcková — služby Božie v nemeckom jazyku
  • 11:30 — čítané služby Božie v maďarskom jazyku

NE 24. mája – Nedeľa po Vstúpení – Exaudi

Veľký kostol

  • 10:00 – Erika Sokola

Malý kostol

  • 9:00 — Anna Polcková — služby Božie v nemeckom jazyku
  • 11:30 — čítané služby Božie v maďarskom jazyku
  • 18:00 — František Ábel — večerné služby Božie

************

Ďalšie služby Božie, stretnutia a programy:

ST 20.5.: 18:00 –  služby Božie, Semko, Malý kostol, Panenská 28 (vstup z Lýcejnej)

ŠT 21.5. Vstúpenie Krista Pána na nebesá: 18:00 –  služby Božie, Ábel, Malý kostol, Panenská 28 (vstup z Lýcejnej)

***********

Ofery zo služieb Božích boli v nedeľu 10.5.2020 vo Veľkom kostole 192,27 eur a v Malom kostole 235,90 eur.

***********

V rámci večerných služieb Božích v poslednú nedeľu po Veľkej Noci – „Rogate – Modlite sa“ sa 17.5.2020 o 18:00 vo Veľkom kostole uskutočnia Ekumenické Služby Božie. Viac informácií tu.

***********

Dovoľujeme si vám dať do pozornosti možnosť využiť služby našej Agentúry opatrovateľskej starostlivosti SIMEON. Ide o účelové zariadenie nášho cirkevného zboru, ktoré poskytuje terénnu opatrovateľskú službu ľuďom v ich domácom prostredí. Pomáha všetkým, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby pri denných úkonoch sebaobsluhy a starostlivosti o svoju domácnosť.

Kontakt: AOS Simeon, Konventná 11, 811 03 Bratislava, mobil: 0910150207, 0911274057, e-mail: aos.simeon@gmail.com, www.velkykostol.sk