BULLETIN: Zborové aktivity v týždni od 12.1. do 19.1.2020

NE 12. januára – 1. nedeľa po Zjavení

Veľký kostol

  • 10:00 – Anna Polcková — konfirmácia dospelých

Malý kostol

  • 9:00 — Anna Polcková — služby Božie v nemeckom jazyku s Večerou Pánovou
  • 11:30 — Jana Fordos — služby Božie v maďarskom jazyku s Večerou Pánovou
  • 18:00 — Tomáš Semko — večerné služby Božie

NE 19. januára – 2. nedeľa po Zjavení

Veľký kostol

  • 10:00 – František Ábel

Malý kostol

  • 9:00 — Anna Polcková — služby Božie v nemeckom jazyku
  • 11:30 — čítané služby Božie v maďarskom jazyku
  • 18:00 — Anna Polcková

************

Ďalšie služby Božie, stretnutia a programy:

NE 12.1.: 11:00 – stretnutie po službách Božích, Staré lýceum, Konventná 15

ST 15.1.: 18:00 –  služby Božie, Anna Polcková, Malý kostol, Panenská 28 (vstup z Lýcejnej)

ŠT 16.1.: 10:00 –  pamäťové cvičenia pre seniorov, Zasadačka, Konventná 14

SO 18.1.: 17:00 Stretnutie mládeže, Staré lýceum, Konventná 15

***********

Ofery zo služieb Božích:
31.12.2019 vo Veľkom kostole 475,74 eur, v Malom kostole 39,41 eur,
1.1.2020 vo Veľkom kostole 235,72 eur, v Malom kostole 143,27 eur,
5. 1. 2020 vo Veľkom kostole 319,14 eur, v Malom kostole 89,09 eur,
6. 1. 2020 vo Malom kostole 89,23 eur.

***********

Štatistické údaje za rok 2019 – zobrazia sa po kliknutí

***********

Pamäťové cvičenia pre seniorov budú až 16.01.2020 o 10:00 hod. v zasadačke na Konventnej 14.

Tranovského ev. kalendáre, Evanjelické stolové a nástenné kalendáre si môžete zakúpiť na Hospodárskej správe na Konventnej ul. č. 14 počas pracovných dní v čase úradných hodín.

V rámci cyklu Diskusie nad Bibliou budú v utorok 28. januára 2020 o 18:00 na Konventnej 11 hosťkami Jana Cviková a Jana Juráňová. S Ondrejom Prostredníkom sa budú zhovárať na tému
“Vyhnanie z raja – čia to bola vina?”

V nedeľu 12.1.2020 o 16.00 sa v Malom kostole uskutočnia Detské služby Božie na tému: Pán Boh sa o nás stará. Srdečne pozývame.

Biblické hodiny budú na Konventnej 11 o 17:00 hod. v nasledovných termínoch: 16. 1. , 30. 1., 13. 2., 27. 2., 12. 3., 26. 3.2020

Dovoľujeme si vám dať do pozornosti možnosť využiť služby našej Agentúry opatrovateľskej starostlivosti SIMEON. Ide o účelové zariadenie nášho cirkevného zboru, ktoré poskytuje terénnu opatrovateľskú službu ľuďom v ich domácom prostredí. Pomáha všetkým, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby pri denných úkonoch sebaobsluhy a starostlivosti o svoju domácnosť.
Kontakt: AOS Simeon, Konventná 11, 811 03 Bratislava, mobil: 0910150207, 0911274057, e-mail: aos.simeon@gmail.com, www.velkykostol.sk

Zbierka na opravu organa v Malom kostole

V nedeľu Exaudi 8.5.2016 sme začali Zbierku na opravu historického organa M. Šašku z roku 1878 v Malom kostole. K 31.5.2019 boli prijaté milodary vo výške 26 467,61 eur. Ďakujeme! Cieľom je vyzbierať 30 000,- eur. Na základe objednaného reštaurátorského výskumu vypracovali členovia Komory reštaurátorov Ján Valovič (nástrojová časť) a Peter Gregvorek (organová skriňa) Správu z  reštaurátorského výskumu a Návrh na reštaurovanie organa. Predložená cenová ponuka je 32 210,- eur na reštaurovanie organovej skrine a 42 000,- eur na reštaurovanie nástrojovej časti. Podľa predbežnej dohody s reštaurátormi by reštaurovanie organa mali realizovať v období apríl – november 2020. CZ plánuje predpokladané náklady financovať zo Zbierky (30 000,-), možnej dotácie z Ministerstva kultúry (žiadosť bola podaná) a z vlastného rozpočtu.