Agentúra opatrovateľskej starostlivosti Simeon od 1.1.2021 pozastavuje svoju činnosť.

Agentúra opatrovateľskej starostlivosti SIMEON je nezisková organizácia — účelové zariadenie cirkevného zboru, zriaďovateľom je Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Bratislava Staré Mesto. Naša opatrovateľská služba je založená na dôvernom a priateľskom vzťahu s ľuďmi, ktorým sa snažíme uľahčiť a spríjemniť každý bežný deň.

Agentúra opatrovateľskej starostlivosti SIMEON pri Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Bratislava Staré Mesto víta všetkých členov Cirkevného zboru, ktorí majú záujem a možnosť pracovať ako opatrovatelia — dobrovoľníci, alebo navštevovať našich seniorov a pomáhať im v ich domácom prostredí.