Agentúra opatrovateľskej starostlivosti Simeon ukončila k 31.12.2021 svoju činnosť.

Agentúra opatrovateľskej starostlivosti SIMEON bola nezisková organizácia — účelové zariadenie cirkevného zboru, zriaďovateľom bol Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Bratislava Staré Mesto.