Žiadosť – pomôžte nám pomáhať

Milé sestry a milí bratia,

DAROVANÍM 2 % Z DANE PRISPEJETE K DÔSTOJNÉMU STARNUTIU SENIOROV V DOMÁCOM PROSTREDÍ

Účelové zariadenie nášho Cirkevného zboru Agentúra opatrovateľskej starostlivosti Simeon poskytuje klientom opatrovateľskú službu v rodine, v domácom prostredí. Starostlivosť poskytujeme každému, bez ohľadu na vierovyznaie.

Seniorom a dlhodobo chorým poskytujeme tieto služby:

  • sebaobslužné úkony
  • úkony starostlivosti o svoju domácnosť
  • sprevádzanie na vyšetreni a k lekárovi
  • základné sociálne aktivity

Okrem domácej starostlivosti ponúka AOS Simeon našim seniorom pamäťové cvičenia v Starom lýceu na Konventnej 15.

Činnosť AOS Simeon je financovaná prevažne z milodarov a sponzorských darov.

Ďakujeme Vám za každú poskytnutú sumu pre našu opatrovateľskú službu.

ÚDAJE O NÁS
PRIJÍMATEĽ 2 %: Agentúra opatrovateľskej starostlivosti SIMEON
Konventná 11, 811 03 Bratislava — Staré Mesto
IČO: 42259266
TATRA BANKA, č. účtu: 2920869920/1100
Právna forma: cirkevná organizácia

ĎAKUJEME ZA VAŠU PODPORU.